Conform Organizației Mondiale a Sănătății (OMS), până în 2050, peste 22% din populația globală va avea peste 60 de ani Populaţia planetei îmbătrâneşte într-un ritm accelerat. Ce soluţii viabile avem pentru menţinerea vieţii active a persoanelor vârstnice

Conform Organizației Mondiale a Sănătății (OMS), până în 2050, peste 22% din populația globală va avea peste 60 de ani

Populaţia planetei îmbătrâneşte într-un ritm accelerat. Ce soluţii viabile avem pentru menţinerea vieţii active a persoanelor vârstnice?

Acest fenomen este deja realitate în unele țări dezvoltate precum Germania, Italia sau Suedia. Chiar dacă, tot statisticile ne arată că peste tot în lume se înregistrează o creștere galopantă a bolilor cronice, procesul de îmbătrânire este unul complex, fără o legătură directă între abilitățile fizice și mentale. În consecință, nevoile şi cerinţele fiecărei persoane sunt unice şi ele trebuie adresate individualizat.

Despre cum pot fi transformate provocările cu care se confruntă persoanele vârstnice în oportunități pentru ele și pentru întreaga societate ne relatează Marius Preda, Project Manager la SIVECO România.

Numele proiectului pe care îl coordonaţi este foarte incitant: Brain@home! Seamănă mai mult cu o adresă de e-mail. Ce se întâmplă în acest proiect?

Marius Preda: Proiectul pan european Brain@home, coordonat la nivel regional de compania noastră, propune o soluție reală de menținere a vieții active pentru persoanele în vârstă. Brain@home se concentrează în special pe acele persoane ale căror condiții sociale și de sănătate le-ar putea influența independența și, prin urmare, calitatea vieții.

Programul din care face acest proiect este de tip “ACTIVE AND ASSISTED LIVING (AAL)”.

Mai precis, cine sunt beneficiarii proiectului?

Marius Preda: Grupul nostru țintă este format din persoane de peste 65 de ani, cu o starea generală de sănătate bună, care pot prezenta deficit cognitiv ușor, posibil combinat cu un ușor deficit motor, în general efecte ale vârstei mai înaintate (adică pierderi minime de memorie, dificultăți ușoare în activitățile de planificare de zi cu zi, dificultăți în păstrarea atenției și concentrare, etc). Desigur, aceştia trebuie să dorească să participe în proiect, pe baza consimțământului asumat în scris. În acest mod vor fi selectate câte 40 de persoane din fiecare țară unde se va desfășura proiectul pilot, respectiv din România, Ungaria și Italia.

Grupul țintă va experimenta utilizarea de instrumente digitale, integrate într-o singură platformă. Vorbim de secvenţe video bazate pe poze de tip 360⁰, realitate virtuală (un mediu extern, un mediu intern și un mediu mixt), tehnologii tip serious games și gamification.

În pofida concepției tradiționale că utilizarea tehnologiilor moderne este foarte scăzută în rândul populației cu vârstă înaintată, există un volum uriaș de date care atestă că seniorii au capacitate ridicată de a absorbi tehnologii adaptate nevoilor lor și sunt extrem de interesați în auto-gestionarea simptomelor bolilor cronice de care suferă.

Astfel, în condițiile în care primesc ajutorul și instrumentele utile, prin programe dedicate și adaptate nevoilor lor, persoanele vârstnice își pot ameliora considerabil starea de sănătate fizică și mentală.

Spuneați că este un proiect pan European. Cine va realiza proiectul?

Marius Preda: SIVECO România coordonează un consorțiu format din 5 parteneri din 3 țări: Casa di Cura Privata del Policlinico şi Media Hospital, din Italia, Pannon Business Network Association şi InfomatiX din Ungaria, precum şi Universitatea București.

Ce rezultate anticipaţi?

Marius Preda: Brain@Home este un proiect care vizează o problematică de mare actualitate la nivel european. Calitatea vieții este cel mai important aspect diferențiator pentru o persoană în vârstă.

Cu siguranţă, ne aşteptăm ca proiectul să contribuie la îmbunătățirea calității vieții participanților la program. Prin aceasta, înţelegem o îmbunătățire a funcțiilor fizice, cognitive și sociale pe care persoanele în vârstă le pierd progresiv în cursul procesului natural de îmbătrânire – acest aspect e monitorizat cu precădere la persoanele care se confruntă cu lipsa unor abilități funcționale, platforma având și un rol de detectare timpurie – a riscului privind declinul cognitiv și de semnalare a necesității unui examen clinic.

De asemenea, dorim să construim un model valid pentru replicarea pe scară largă, la nivelul întregii Europe, a soluției Brain@Home, cu respectarea diversității socio-culturale. Adoptarea platformei de către muzee, teatre de operă, situri istorice, ca o modalitate de a ajunge la foștii vizitatori, care au astfel acces de la distanță la comorile lor spirituale.

Spuneți-ne durata și bugetul proiectului?

Marius Preda: Proiectul a început în iunie 2016 și va dura 30 de luni. Bugetul este de aproximativ 1,4 milion Euro, finanțarea fiind asigurată din surse multiple: fonduri europene, fonduri naţionale şi fonduri proprii (cofinanțare).

Ce trebuie să facă doritorii pentru a se înscrie la acest proiect?

Marius Preda: Sub coordonarea SIVECO, în România, Universitatea din București realizează pilotarea proiectului în rândul grupului țintă. Condițiile de participare le-am precizat anterior.

     

 


 

Proiectul Brain@Home este co-finanțat de programul comun  AAL  și de Autoritatea Națională din România, Italia și Ungaria.

This website uses cookies to ensure you get the best experience on our website.