Partenerii proiectului

 COORDINATOR (SIVECO Romania S.A.)

SIVECO România (www.siveco.ro, http://rd.siveco.ro) este o companie de acționari privată fondată în 1992. De atunci și până în prezent, SIVECO a devenit unul dintre cei mai importanți furnizori și integratori de software în domeniile eLearning, eHealth, eAgriculture, eCustoms, eGovernment și eBusiness din Europa Centrală şi de Est. SIVECO a implementat și dezvoltat soluții pentru îmbunătățirea managementului asigurărilor de sănătate și pentru creșterea calității serviciilor medicale și farmaceutice. Printre numeroasele soluții implementate se regăsesc: Casa de Asigurări de Sănătate din România (CNAS) - Sistem informatic integrat pentru managementul activităților din CNAS; Ministerul Sănătății din Bulgaria- implementarea unui sistem informatic integrat pentru fondul de asigurări de sănătate din Bulgaria (NHIF); Grupul Nepenthes din Franța (Concentrateur Global Nepenthes) - un sistem pentru managementul facturilor dintre Ministerul Sănătății francez și casele de asigurări; Ministerul Sănătății din Croația (HZZO) - un sistem informatic pilot pentru centralizarea datelor furnizate de cabinetele medicilor din Croația.
Brain@Home at the partner website: http://www.siveco.ro/en/solutions-business-to-public/european-projects

 

CASA DI CURA PRIVATA DEL POLICLINICO (CCP)

CCP este o clinică multi-specializată în știința recuperării neruronale, prevăzută cu 136 de paturi și localizată în centrul orașului Milano. Programele individuale de recuperare sunt implementate în conformitate cu o abordare multi- și inter- disciplinară, evidențiând importanța conexiunilor între diferitele activități ale clinicii: clasificarea diagnosticelor, identificarea nevoilor specifice, definirea programelor individuale, toate acestea fiind orientate către recupererarea abilităților reziduale, către reintegrarea în viața socială și autonomă sau integrarea într-un stil de viață asistat. Echipa de reablitare  este formată din clinicieni specializați în Reabilitarea Medicală, Neuronală, Gertiatrică, a bolilor infecțioase, Cardiologică, Pulmonară și Medicină Internă. Implicarea unei echipe multidisciplinare formată din neurologi, psihiatri,psihologi, terapeuți specializați în terapii ocupaționale și motrice, logopezi, nutriționiști și asistente reprezintă elementul cheie al gradului de  implicare a  CCP.     CCP va oferi suport atât în ceea ce privește faza de analiză și recrutare dar va și implementa Dezvoltarea Experimentală prin conducerea unui proiect pilot. Subiecții care vor participa la pilot sunt clasificați și caracterziați de către o echipă de cercetători: neurologi, neuropsihologi, psihiatrii etc, în acord cu perspectiva clinicii.
Brain@Home at the partner website: http://www.ccppdezza.it/brainhome/

 

MediaHospital S.r.l. (MediaH)

Website: www.mediahospital.com

MediaHospital este o organizație angajată în activități de cercetare,consultanță și pregătire pe diferite zone. Posibilitățile TIC (Tehnologii Informatice) în sănătate, nevoia de suport metodologic pentru dezvoltarea educației la distanță (FAD - Educație la distanță) permite participanților să investigheze dinamica legată de managementul terapiei cu medicamente.    MediaHospital este dedicat dezvoltării tehnologiilor care pot oferi suport, ajutor și viteză îngrijirii pacienților atât în interiorul spitalului dar și în spațiul privat al acestora. Motorul principal al cercetării aparține unei viziuni cu perspective multiple asupra „drumului” pe care îl are de parcurs pacientul către reabilitare. MediaHospital încearcă să eficientizeze și să eficacizeze zona managerială (reducerea costurilor, efcientizarea serviciului Național de Sănătate, raționalizarea personalului clinic etc) și mai ales zona clinică (bunăstarea pacientului, optimizarea „drumului” de îngrijire, reducerea riscurilor medicale etc...)

Expertiză specifică. Începând cu anul 2012, MediaHospital a fost partener în numeroase proiecte de cercetare științifică, colaborând cu spitale din Italia (INRCA-Institutul Național de Îngrijire pentru Seniori, Centrul de Reabilitare  Villa Beretta în Costamasnaga, Policlinica din Milano, FERB ONLUS- Federația Europeană Ricerca Biomedica, PUNTO SERVICE RSA) având scopul de a implementa tehnologii pentru a angaja pacienții într-o zonă de divertisment.

MediaHospital Touch-Screen (TS)

Ecranul Tactil MediaHospital    -   MediaHospital a dezvoltat o platformă multimedia de servicii, patentată în Europa și cu marcă înregistrată. Această platformă introduce utilizatorii în activități și tratamente specifice nevoilor. Prin intermediul textelor, sunetelor, videoclipurilor și laboratoarelor experențiale (activități adaptate ad-hoc) platforma este capabilă de a: -ajuta utilizatorii să își perceapă condiția de sănătate actuală; -provoca și angaja pacienții prin intermediul unor jocuri, cu scopul de a crește gradul de motivație în viața de zi cu zi; -stimula multiple canale senzoriale în același timp; - permite auto-reglementarea și auto-administrarea activităților, cu ajutorul unui „profesor virtual” care poate ajuta utilizatorii pe parcursul exercițiilor; - oferi maximul de flexibilitate al procesului, care poate fi ajustat în funcție de nivelul de abilitate al fiecărui pacient; - permite colectarea de date a exercițiului efectuat de către utilizatori, introducându-le într-un set de parametrii care pot fi folosiți pentru a ajusta întrgul proces.

 

MediaHospital Virtual Reality (VR)

Realitatea Virtuală MediaHospital (VR)  - Oferă suport în zona exercițiilor de reabilitare motrică invitând și la interacțiunea cu obiecte, instrumente, medii virtuale familiale. Realitatea virtuală a fost testată și evaluată în Centrul de Reabilitare Villa Beretta din Costamasnaga. În ultimele două decenii publicul a arătat un interes major pentru tehnologiile care au adus multe companii în atenția pieței de consum și care au oferit la un preț rezonabil, access la servicii și funcționalități destinate de obicei unui mediu de afaceri. În această imagine de ansamblu, MediaHospital a identificat un grup de dispozitive care combinate ar fi putut oferi instrumentul adecvat de implementare, la un cost redus, a unui sistem de reabilitare bazat pe interacțiunea cu un mediu virtual. MediaHospital deja a dezvoltat un prim set de exerciții ce vor putea fi folosite prin intermediul unui mediu virtual, exerciții bazate pe interacțiunea cu obiecte, auto-recunoaștere și orientare spațială. Gama de posibilități oferite de realitatea virtuală având la dispoziție un sistem scalabil și difuzabil este vastă și provocatoare.  Beneficul Realității Virtuale constă în implicarea utilizatorului - acesta nu este adus doar într-un rol proactiv în această formă de terapie, ci este și stimulat în agajamentul față de mediul virtual, mulțumită atât jocurilor cât și sistemului de feedback.        Un alt avantaj relevant constă în posibilitatea de a propune diferite tipuri de experiențe mulțumită unei înalte personalizări intrinseci a unui mediu generat de un computer. Acesta oferă o gamă largă de posibile abordări terapeutice și de obiective, oferind suport pentru o varietate de patologii.

Role in the project : MediaHospital is leader of WP3 Development of Virtualized visits and Games for cognitive and motor training.
Brain@Home at the partner website: https://mediahospital.wordpress.com/2017/06/29/online-il-sito-ufficiale-di-brainhome-online-the-official-website-of-brainhome/

 

Pannon Business Network Association (PBN)

PBN - www.pbn.hu Asociația PBN a fost fondată în anul 2006. Fiind una din organizațiile lider ale dezvoltării economice în West Pannon, PBN sprijină obiectivele naționale ale Ungariei în domeniul dezvoltării economice, cum ar fi în crearea de noi locuri de muncă și îmbunătățirea condițiilor de viață, prin intermediul unor programe complexe intergrate. Începând cu anul 2013, PBN ocupă funcția de secretar tehnic, partener al guvernului regional și al Ministerului Național pentru planificarea și implementarea proiectelor ERDF 2014-2020. Un interes special a fost alocat subiectelor de cercetare în domeniul TIC (tehnologiilor informatice) de îngrijire a sănătății seniorilor, prin intermediul proiectelor: Mobilmed (Asigură accesul la sistemele IT integrate ale spitalului; Programul Național de Tehnologie din Ungaria, TECH_08-A2/2-2008-0090); INNOVAL ( Liderii Inovației Interregionali; Programul CBC Austria - Ungaria, L00103); CITT ( Managementul cooperării în IT a organizațiilor medii în regiunea CENTROPE, FP7, 207015); IRIS ( Sistem de inovare interregional, Programul CBC Austria-Ungaria, L00049); EASE&SEE ( Acțiuni permise pentru Întreprinderi sociale în Europa de Sud Est; Programul Europa de Sud-Est,  SEE/D/0139/1.3/X).
Brain@Home at the partner website: http://pbn.hu/index.php?option=com_content&view=article&id=369:brain-home&catid=8&Itemid=202&lang=hu

 

Karma Interactive

KARMA INTERACTIVE LTD.

Karma Interactive are abilitatea de a oferi soluții pentru problemele complexe de IT. Fie că este vorba de o aplicație unică aflată în dezvoltare, un sistem electronic de facturare, un portal de știri complex bazat pe managementul depturilor digitale (DRM) sau fie că este vorba despre un sistem electronic de vânzare bilete, profesioniștii noștri se implică în conceperea de design și în implementarea proiectului.     KARMA Interactive Ltd a fost formată în 2009 datorită unei fuziuni între două companii strategice, partenere. Aceste companii au lucrat împreună încă din anul 2001, iar fuziunea a fost necesară datorită apariției de noi tehnologii și datorită dezvoltării rapide a pieței. Experții din echipa Karma au în spate mulți ani de experiență în tehnologii internet, pagini web, proiectare de aplicații, dezvoltare, operațiuni de teren și management de proiecte.

 

University of Bucharest (UB)

Universitatea din București vă pune la dispoziție cursuri universitare și postuniversitare în științe socio-umanitare și ale  naturii. Universitatea are în componența sa 19 facultăți, fiecare fiind specializată într-un domeniu academic. Cele 19 facultăți ale Universității sunt următoarele: Administrație și Afaceri; Biologie; Chimie; Drept; Filosofie; Fizică; Geografie; Geologie și Geofizică; Istorie; Jurnalism și Științe ale Comunicării; Limbi și Literaturi Străine; Litere; Matematică și Informatică; Psihologie și Științele Educației; Sociologie și Asistență Socială; Științe Politice; Teologie Baptistă; Teologie Ortodoxă; Teologie Romano-Catolică. Această structură oferă studenților și membrilor academici un puternic simț al comunității. Facultățile oferă programe academice de nivel înalt iar în schimb cer excelență de la studenții săi. Absolvenții și alumni ai Universității contribuie în mod efectiv la organizarea agendei publice și la procesul decizional și își aduc contribuția în cercetara în toate domeniile academice. Fiind situată la nivelul 14 în Științele Psihologice și Educaționale, profilul de cercetare este grupat în jurul a 11 centre de cercetare acoperind astfel o parte importantă din aria de cercetare și având intervenție în sociologie și antropologie socială, indicatori sociali și bază de date, politici sociale, politici europene, grupuri de risc, resurse umane, management și marketing, geopolitică și relații internaționale, structuri și mobilitate socială, servicii sociale, politici de angajare și șomaj, prevenirea și combaterea crimei și abuzului de droguri, migrație, media și noile tehnologii de comunicare. Misiunea Universității din București în proiectul Brain@Home este de a promova un comportament asociativ, de a mobiliza și organiza oamenii, resursele financiare și materiale, de a dezvolta parteneriate de colaborare cu ONG-urile, cu universitățile, cu centrele de îngrijire , autoritățile locale, insttituții guvernamentale și posibili finanțatori. Universitatea susține schimbările structurale în viața socială generală a persoanelor vârstnice, bazându-se pe o cunoaștere profundă a nevoilor lor și în special al contextului caracteristic României.

Brain@Home at the partner website: http://sas.unibuc.ro/brainhome_moving_and_enhancing_brain_training_for_an_active_life

 

 

     

 


 

Proiectul Brain@Home este co-finanțat de programul comun  AAL  și de Autoritatea Națională din România, Italia și Ungaria.

This website uses cookies to ensure you get the best experience on our website.